अनधिकृत इमारतीमध्ये मालमत्ता खरेदी करू नका, मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी इमारत अधिकृत आहे का ते वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विरार पूर्व येथील मुख्य कार्यालयातील नगररचना विभागाकडून तपासून घ्या. Don't buy Property in an unauthorized Construction, before buying Property please verify the documents related to permission from Town Planning department at Vasai Virar City Municipal Corporation Head Office, Virar East (Version 1.2)

पाणीपट्टी बिल भरणासन २०२३ - २४ या आर्थिक वर्षाचे बिल तयार करण्याचे काम चालू आहे. लवकरच कराचे देयक उपलब्ध होत आहेत. FY 2023-24 Bill generation is in progress, the bill will be available at the earliest